free הצגת נתוני זיכרון המערכת

הפקודה free מאפשרת לנו לצפות בזיכרון המערכת על פי חלוקה מוגדרת מראש

free

ניתן לצפות  באופן מתמשך בנתוני הזיכרון של המערכת על ידי הוספת המתג s והזמן בשניותבין בדיקה לבדיקה, לדוגמה:

free-s2מציג את מצב זיכרון המערכת בכל 2 שניות.

  • total – סה"כ זיכרון פיזי \סה"כ זיכרון במחיצת ההחלפה.
  • used – סה"כ זיכרון בשימוש\סה"כ מחיצת ההחלפה בשימוש.
  • free – סה"כ זיכרון פיזי פנוי\סה"כ קובץ ההחלפה פנוי.
  • shared – יש להתעלם מנתון זה – נתון ארכאי ואינו בשימוש.
  • buffered  – סה"כ זיכרון פיזי בחוצצי זיכרון לשליפה מהירה.
  • cached – סה"כ זיכרון פיזי במטמון.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *