ארכיון הקטגוריה: מערכת ההפעלה

בעיות DNS תחת APACHE CENTOS 7

לאחרונה נתקלתי בבעיות DNS באחד השרתים כאשר ביצוע פקודת dig מ-terminal עבד באופן מעולה אך כאשר בוצעה קריאה לאתר ב-curl או PHP gethostbyname הורגשה איטיות משמעותית.

 

לאחר בדיקה מעמיקה של השרת נמצא כי ביטול אפשרות ה-IPV6 פתרה את הבעיה. מסתבר שהבעיה נעוצה בחיפוש כתובת IPV6 משרת ה-DNS מה שכמובן לא נמצא וממתין עד ל-timeout.

הוספת האפשרויות:

net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

ל-sysctl.conf פתרה את הבעיה.

או בצורה ידנית:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

 

free הצגת נתוני זיכרון המערכת

הפקודה free מאפשרת לנו לצפות בזיכרון המערכת על פי חלוקה מוגדרת מראש

free

ניתן לצפות  באופן מתמשך בנתוני הזיכרון של המערכת על ידי הוספת המתג s והזמן בשניותבין בדיקה לבדיקה, לדוגמה:

free-s2מציג את מצב זיכרון המערכת בכל 2 שניות.

 • total – סה"כ זיכרון פיזי \סה"כ זיכרון במחיצת ההחלפה.
 • used – סה"כ זיכרון בשימוש\סה"כ מחיצת ההחלפה בשימוש.
 • free – סה"כ זיכרון פיזי פנוי\סה"כ קובץ ההחלפה פנוי.
 • shared – יש להתעלם מנתון זה – נתון ארכאי ואינו בשימוש.
 • buffered  – סה"כ זיכרון פיזי בחוצצי זיכרון לשליפה מהירה.
 • cached – סה"כ זיכרון פיזי במטמון.

 

uname הצגת מידע על מערכת ההפעלה

הפקודה uname מציגה למשתמש מידע לגבי מערת ההפעלה והמחשב עליו היא רצה.

ישנם מתגים רבים לשליפת פיסות מידע כאלה ואחרות לגבי המערכת אך ברב המקרים נשתמש במתג a  שמאפשר הצגת כל המידע שפקודת uname יכולה להציג:

# uname -a
Linux www.linuxexpert.co.il 2.6.18-164.el5 #1 SMP Thu Sep 3 03:33:56 EDT 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux

המידע המוצג על פי סדר:

 • Linux – סוג הקרנל (kernel) של מערכת ההפעלה (על מחשבי Mac נקבל במקום Darwin).
 • www.linuxexpert.co.il – שם המכונה (hostname).
 • 2.6.18-164.el5 – גרסת הקרנל.
 • #1 SMP Thu Sep 3 03:33:56 EDT 2009 – תאריך הבנייה (קומפילציה) של הקרנל.
 • i686 i686 – סוג המעבד וחומרת המחשב.
 • i386 – ארכיטקטורת המעבד.
 • GNU/Linux – סוג מערכת ההפעלה.

date הצגת או שינוי התאריך והשעה של המערכת

כמו בכל מערכת מחשב, גם בלינוקס חשיבותו של הזמן היא קריטית לתהליכים כאלה ואחרים.

הפקודה date מאפשרת לנו להציג או לעדכן את התאריך והשעה הנוכחים על מנת לאפשר למערכת לפעול בצורה תקינה.

להצגת התאריך והשעה העדכניים במערכת לינוקס פשוט נריץ את הפקודה date:

# date
Wed May 21 14:09:57 IDT 2014

ומיד נקבל את התאריך והשעה הנוכחים של המערכת בשורה מתחת.

על מנת לעדכן את התאריך והשעה של מערכת ההפעלה נוכל להריץ אץ הפקודה:

date -s "6 Jun 2014 14:00:00"

ישנה כמות גדולה מאוד של מתגים המאפשרים קריאה וכתיבה של זמנים ותאריכים בפורמטים שונים, את כל אפשרויות הפקודה ניתן למצוא בתיעוד המערכת על ידי הרצת הפקודה: man date