ארכיון הקטגוריה: מערכת הקבצים

rmdir מחיקת ספריה

למרות שישנה הפקודה rm המאפשרת לנו מחיקה של קבצים ו\או ספריות, הפקודה rmdir שימושית במיוחד כאשר מעוניינים למחוק רק ספריות ריקות.

הפקודה rmdir תמחק אך ורק ספריות ריקות לדוגמה נרצה למחוק את הספריה guides:

rmdir guides

הרצת הפקודה תמחק את הספריה במידה והספריה ריקה.

במידה וישנם קבצים בתוך הספריה תוצג הודעת שגיאה והספריה לא תימחק:

rmdir guides
rmdir: guides: Directory not empty

mkdir יצירת ספרייה חדשה

יצירת ספריה חדשה היא פעולה פשוטה וקלה בלינוקס, הפקודה mkdir שפירושה make directory מאפשרת יצירת ספריה מיד לאחר הרצת הפקודה.

דוגמה:

נניח שנרצה ליצור ספריה בשם guides כל שנצטרך הוא להריץ את הפקודה הבאה:

mkdir guides

והספרייה החדשה – guides כבר קיימת.

הערה: במידה וכבר קיימת ספרייה בשם של הספרייה שברצוננו ליצור נקבל התראה:

mkdir guides
mkdir: cannot create directory `guides': File exists

mv העברת קבצים וספריות

הפקודה mv משמשת להעברת קבצים ו\או ספריות לספריה אחרת.

נניח שברצוננו להעביר את הקובץ guide.txt  לתוך הספריה  guides, נריץ את הפקודה:

 mv guide.txt guides

להעברת ספריה לספריה אחרת נריץ בדיוק את אותה הפקודה, רק שבמקום שם הקובץ guide.txt  נרשום את שם הספריה, למשל, אם נרצה להעביר את הספריה guides  לספריה tmp נריץ את הפקודה:

mv guides /tmp

cp העתקת קבצים וספריות

אחת הדרכים להעתיק קבצים תחת לינוקס היא על ידי שימוש בפקודה cp .

לפקודה cp ישנם מתגים רבים ,ננסה לעמוד על החשובים שבהם כאן.

העתקת קובץ יחיד

על מנת להעתיק קובץ יחיד בין ספריות, נריץ את הפקודה cp  ולאחרי שם הקובץ ומיד לאחר מכן ספריית היעד:

cp guide.txt  /tmp

הפקודה שלמעלה מעתיקה את הקובץ guide.txt לספרייה tmp.

העתקת ספריה וכל תוכנה לספריה אחרת

על מנת להעתיק ספריה שלימה על תוכנה לספריה אחרת, נשתמש במתג r , כלומר:

cp -r guides /tmp

כך נעביר את הספריה guides  וכל תוכנה לספריה tmp.

pwd הצגת הסיפריה הנוכחית

במערכות מבוססות לינוקס לעתים עולה הצורך לדעת באיזו ספריה נמצאים כרגע.

למשל, לפני מחיקת קובץ או ספריה, נרצה לדעת בוודאות כי אנו נמצאים בספריה הנכונה על מנת שלא למחוק קבצים חשובים אלא את הקבצים הנכונים.

הצגת הספריה הנוכחית במערכת לינוקס נעשית על ידי הפקודה pwd (ראשי התיבות של print working directory).

לדוגמה:

[root@chuck log]# pwd
/var/log

מחיקת קבצים וספריות – הפקודה rm

הפקודה rm  (קיצור של remove) מאפשרת לנו למחוק קובץ או תיקיה (או מספר קבצים ותיקיות גם יחד) ממערכת הקבצים.

הערה חשובה: למערכת ההפעלה לינוקס בהתקנת ברירת מחדל אין סל מיחזור – קובץ שנמחק לא ניתן לשחזרו.

למחיקת קובץ בודד ניתן פשוט להריץ האת הפקודה rm ולאחריה שם הקובץ לדוגמה, על מנת למחוק את הקובץ st.txt נריץ את הפקודה :

rm st.txt

לאחר מכן נישאל האם ברצוננו למחוק את הקובץ, נקיש y ונאשר על ידי לחיצת Enter:

rm st.txt
rm: remove regular file `st.txt'? y

הקובץ נמחק.

למחיקת ספריה וכל תוכנה, נריץ את הפקודה עם המתג r ולאחריו שם הספריה למשל, למחיקת הספריה origxmlsub וכל תוכנה:

rm -r origxmlsub
rm: descend into directory `origxmlsub'? y
rm: remove regular file `origxmlsub/loaded-showplaylist.xml'? y
rm: remove regular file `origxmlsub/status.xml'? y
rm: remove directory `origxmlsub'? y

שימו לב, לאחר הרצת הפקודה אנו נישאלים על ידי המערכת האם להיכנס ולמחוק את תוכן הספריה (descend into directory) לחיצה על מקש y ו-Enter תמשיך את התהליך שבו נישאל לגבי כל קובץ האם למחוק את אותו הקובץ.

במידה וברצוננו למחוק קובץ או ספריה מבלי שנצטרך לאחר כל מחיקה, נשתמש במתג f  שמוחק קובץ או ספריה ללא התערבות המשתמש:

rm -rf origxmlsub

 

 

less להצגת קבצים

אחת הפעולות הנחוצות תחת מערכת יוניקס\ולינוקס בכללה היא צפייה בקבצי טקסט או קבצי לוג (log files). קבצים אלו מכילים נתונים חשובים לגבי התרחשויות ותקלות במערכת ההפעלה מהם ניתן להסיק לגבי דרכי הפתרון ו\או השינויים שיש לבצע המערכת על מנת לשמור על תקינותה וביצועיה.

הפקודה less  מאפשרת הצגת כל קובץ טקסט בצורה קריאה עם אפשרות דפדוף וחיפוש בקובץ עצמו.

הרצת הפקודה היא בעצם הפקודה less ומיד לאחריה שם הקובץ הרצוי לקריאה, לדוגמה:

less /var/log/messages

מיד לאחר הרצת הפקודה, תיפתח תוכנת הקריאה less עם האפשרויות המרובות שלה:

  • לחיצה על מקש הרווח תגלול עמוד שלם קדימה.
  • לחיצה על המקש B  תגלול עמוד שלם אחורה.
  • חץ למטה יגלול שורה למטה וחץ למעלה שורה למעלה (חץ ימינה ושמאלה פעילים במידה והשורות ארוכות יותר מרוחב המסך).
  • חיפוש ביטוי יעשה על ידי לחיצה על המקש: / ומיד לאחריו הביטוי לחיפוש (ישנו הבדל בין אותיות רישיות לאותיות קטנות).
  • ליציאה מתוכנת הקריאה less יש להקיש על המקש q.

 

ל-less ישנן אפשרויות רבות עליהן ואת כולן ניתן למצוא בתיעוד התוכנה (הרצת הפקודה man less).

צפייה בקבצים ותיקיות – ls

הפקודה ls מאפשרת לנו צפייה בקבצים ותיקיות בתוך מערכת ההפעלה לינוקס.

לפקודה ls ישנם מתגים רבים למיון, סידור ואף פירוט הרשימה.

הפקודה ls לבדה תפיק את הפלט הבא:

ls
bin boot dev etc home lib lost+found media misc mnt net opt proc root sbin selinux srv sys tmp usr var

הוספת המתג  l  כלומר ls -l תפיק רשימה מפורטת יותר:

נוכל לראות שכעת אנו מקבלים נתונים רבים לגבי הקבצים והתיקיות שברשימה כמו למשל תאריך שינוי אחרון,  בעלות (ownership) משתמש וקבוצה, גודל בבייטים (bytes) וכמובן פירוט הרשאות מלא.

למיון הרשימה על פי גודל למשל, נוכל להוסיף את המתג S ולסידור בסדר יורד נוסיף את המתג נוסיף גם את המתג h על מנת לקבל גודלי קבצים בצורה קריאה יותר – כך שהפקודה תהיה: ls -hlSr

ls-lrSh

 

 הערה חשובה: סדר המתגים אינו משנה

ישנם עוד מתגים רבים לפקודה ls אותם ניתן לקבל במסמכי התיעוד (הריצו את הפקודה man ls).