ארכיון הקטגוריה: פקודות בסיסיות

free הצגת נתוני זיכרון המערכת

הפקודה free מאפשרת לנו לצפות בזיכרון המערכת על פי חלוקה מוגדרת מראש

free

ניתן לצפות  באופן מתמשך בנתוני הזיכרון של המערכת על ידי הוספת המתג s והזמן בשניותבין בדיקה לבדיקה, לדוגמה:

free-s2מציג את מצב זיכרון המערכת בכל 2 שניות.

 • total – סה"כ זיכרון פיזי \סה"כ זיכרון במחיצת ההחלפה.
 • used – סה"כ זיכרון בשימוש\סה"כ מחיצת ההחלפה בשימוש.
 • free – סה"כ זיכרון פיזי פנוי\סה"כ קובץ ההחלפה פנוי.
 • shared – יש להתעלם מנתון זה – נתון ארכאי ואינו בשימוש.
 • buffered  – סה"כ זיכרון פיזי בחוצצי זיכרון לשליפה מהירה.
 • cached – סה"כ זיכרון פיזי במטמון.

 

uname הצגת מידע על מערכת ההפעלה

הפקודה uname מציגה למשתמש מידע לגבי מערת ההפעלה והמחשב עליו היא רצה.

ישנם מתגים רבים לשליפת פיסות מידע כאלה ואחרות לגבי המערכת אך ברב המקרים נשתמש במתג a  שמאפשר הצגת כל המידע שפקודת uname יכולה להציג:

# uname -a
Linux www.linuxexpert.co.il 2.6.18-164.el5 #1 SMP Thu Sep 3 03:33:56 EDT 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux

המידע המוצג על פי סדר:

 • Linux – סוג הקרנל (kernel) של מערכת ההפעלה (על מחשבי Mac נקבל במקום Darwin).
 • www.linuxexpert.co.il – שם המכונה (hostname).
 • 2.6.18-164.el5 – גרסת הקרנל.
 • #1 SMP Thu Sep 3 03:33:56 EDT 2009 – תאריך הבנייה (קומפילציה) של הקרנל.
 • i686 i686 – סוג המעבד וחומרת המחשב.
 • i386 – ארכיטקטורת המעבד.
 • GNU/Linux – סוג מערכת ההפעלה.

rmdir מחיקת ספריה

למרות שישנה הפקודה rm המאפשרת לנו מחיקה של קבצים ו\או ספריות, הפקודה rmdir שימושית במיוחד כאשר מעוניינים למחוק רק ספריות ריקות.

הפקודה rmdir תמחק אך ורק ספריות ריקות לדוגמה נרצה למחוק את הספריה guides:

rmdir guides

הרצת הפקודה תמחק את הספריה במידה והספריה ריקה.

במידה וישנם קבצים בתוך הספריה תוצג הודעת שגיאה והספריה לא תימחק:

rmdir guides
rmdir: guides: Directory not empty

date הצגת או שינוי התאריך והשעה של המערכת

כמו בכל מערכת מחשב, גם בלינוקס חשיבותו של הזמן היא קריטית לתהליכים כאלה ואחרים.

הפקודה date מאפשרת לנו להציג או לעדכן את התאריך והשעה הנוכחים על מנת לאפשר למערכת לפעול בצורה תקינה.

להצגת התאריך והשעה העדכניים במערכת לינוקס פשוט נריץ את הפקודה date:

# date
Wed May 21 14:09:57 IDT 2014

ומיד נקבל את התאריך והשעה הנוכחים של המערכת בשורה מתחת.

על מנת לעדכן את התאריך והשעה של מערכת ההפעלה נוכל להריץ אץ הפקודה:

date -s "6 Jun 2014 14:00:00"

ישנה כמות גדולה מאוד של מתגים המאפשרים קריאה וכתיבה של זמנים ותאריכים בפורמטים שונים, את כל אפשרויות הפקודה ניתן למצוא בתיעוד המערכת על ידי הרצת הפקודה: man date

cat הדפסת קובץ לפלט המסך

הפקודה cat  מבצעת פעולה חשובה מאוד בייחוד לתסריטים (scripts) אך גם לפעולה שוטפת בניהול מערכות לינוקס.

על מנת להציג תוכן של קובץ לאמצעי הפלט הראשי (המסך ברב המקרים), נריץ את הפקודה cat ולאחריה שם הקובץ שברצוננו להדפיס.

לדוגמה, אם נרצה להציג את תוכנו של הקובץ: etc/hosts/ נריץ את הפקודה:

cat /etc/hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1 vpsweb.rct.co.il vpsweb localhost.localdomain localhost
::1 localhost6.localdomain6 localhost6

נשים לב כי מיד לאחר הרצת הפקודה נקבל את תוכנו של הקובץ על המסך.

הערה חשובה: הרצת הפקודה cat  על קבצים גדולים מדי עלולה להאט את פעילות המערכת.

 

mkdir יצירת ספרייה חדשה

יצירת ספריה חדשה היא פעולה פשוטה וקלה בלינוקס, הפקודה mkdir שפירושה make directory מאפשרת יצירת ספריה מיד לאחר הרצת הפקודה.

דוגמה:

נניח שנרצה ליצור ספריה בשם guides כל שנצטרך הוא להריץ את הפקודה הבאה:

mkdir guides

והספרייה החדשה – guides כבר קיימת.

הערה: במידה וכבר קיימת ספרייה בשם של הספרייה שברצוננו ליצור נקבל התראה:

mkdir guides
mkdir: cannot create directory `guides': File exists

mv העברת קבצים וספריות

הפקודה mv משמשת להעברת קבצים ו\או ספריות לספריה אחרת.

נניח שברצוננו להעביר את הקובץ guide.txt  לתוך הספריה  guides, נריץ את הפקודה:

 mv guide.txt guides

להעברת ספריה לספריה אחרת נריץ בדיוק את אותה הפקודה, רק שבמקום שם הקובץ guide.txt  נרשום את שם הספריה, למשל, אם נרצה להעביר את הספריה guides  לספריה tmp נריץ את הפקודה:

mv guides /tmp

cp העתקת קבצים וספריות

אחת הדרכים להעתיק קבצים תחת לינוקס היא על ידי שימוש בפקודה cp .

לפקודה cp ישנם מתגים רבים ,ננסה לעמוד על החשובים שבהם כאן.

העתקת קובץ יחיד

על מנת להעתיק קובץ יחיד בין ספריות, נריץ את הפקודה cp  ולאחרי שם הקובץ ומיד לאחר מכן ספריית היעד:

cp guide.txt  /tmp

הפקודה שלמעלה מעתיקה את הקובץ guide.txt לספרייה tmp.

העתקת ספריה וכל תוכנה לספריה אחרת

על מנת להעתיק ספריה שלימה על תוכנה לספריה אחרת, נשתמש במתג r , כלומר:

cp -r guides /tmp

כך נעביר את הספריה guides  וכל תוכנה לספריה tmp.

pwd הצגת הסיפריה הנוכחית

במערכות מבוססות לינוקס לעתים עולה הצורך לדעת באיזו ספריה נמצאים כרגע.

למשל, לפני מחיקת קובץ או ספריה, נרצה לדעת בוודאות כי אנו נמצאים בספריה הנכונה על מנת שלא למחוק קבצים חשובים אלא את הקבצים הנכונים.

הצגת הספריה הנוכחית במערכת לינוקס נעשית על ידי הפקודה pwd (ראשי התיבות של print working directory).

לדוגמה:

[root@chuck log]# pwd
/var/log

צפייה ברשימת התהליכים במערכת ps

בכל מערכת הפעלה רצים תהליכים המתפעלים את האפשרויות השונות של המערכת ושומרים על פעילות תקינה של מערכת ההפעלה.

לינוקס הינה מערכת מרובת משתמשים (multiuser) המסוגלת להפעיל מספר רב של תהליכים בו זמנית (multitasking). על מנת לצפות בתהליכים הרצים ולנהל אותם ישנן מספר פקודות כאשר ps היא אחת הפקודות החשובות לניהול תהליכים ויישומים הפועלים על מערכת ההפעלה.

כמו לרב הפקודות בלינוקס, גם לפקודה ps ישנם מתגים רבים ואפשרויות רבות לצפייה בתהליכים הרצים על מערכת ההפעלה. מתגים השימושיים ביותר הם e  (הצגת כל התהליכים הפועלים כעת) ו-f (הצגת מידע מורחב).

בהרצת הפקודה:

ps -ef

נקבל רשימת תהליכים ארוכה:

ps-efכאשר ברשימה נוכל לראות ממתי התהליך פועל, כמה זמן CPU הוא צורך, מאיזה טרמינל פועל התהליך מה הוא מזהה התהליך והאם ישנו תהליך אב והמזהה שלו וכמובן שם המשתמש שהפעיל או הריץ את התהליך.