ארכיון תגיות: זכרון

free הצגת נתוני זיכרון המערכת

הפקודה free מאפשרת לנו לצפות בזיכרון המערכת על פי חלוקה מוגדרת מראש

free

ניתן לצפות  באופן מתמשך בנתוני הזיכרון של המערכת על ידי הוספת המתג s והזמן בשניותבין בדיקה לבדיקה, לדוגמה:

free-s2מציג את מצב זיכרון המערכת בכל 2 שניות.

  • total – סה"כ זיכרון פיזי \סה"כ זיכרון במחיצת ההחלפה.
  • used – סה"כ זיכרון בשימוש\סה"כ מחיצת ההחלפה בשימוש.
  • free – סה"כ זיכרון פיזי פנוי\סה"כ קובץ ההחלפה פנוי.
  • shared – יש להתעלם מנתון זה – נתון ארכאי ואינו בשימוש.
  • buffered  – סה"כ זיכרון פיזי בחוצצי זיכרון לשליפה מהירה.
  • cached – סה"כ זיכרון פיזי במטמון.