ארכיון תגיות: תאריך

date הצגת או שינוי התאריך והשעה של המערכת

כמו בכל מערכת מחשב, גם בלינוקס חשיבותו של הזמן היא קריטית לתהליכים כאלה ואחרים.

הפקודה date מאפשרת לנו להציג או לעדכן את התאריך והשעה הנוכחים על מנת לאפשר למערכת לפעול בצורה תקינה.

להצגת התאריך והשעה העדכניים במערכת לינוקס פשוט נריץ את הפקודה date:

# date
Wed May 21 14:09:57 IDT 2014

ומיד נקבל את התאריך והשעה הנוכחים של המערכת בשורה מתחת.

על מנת לעדכן את התאריך והשעה של מערכת ההפעלה נוכל להריץ אץ הפקודה:

date -s "6 Jun 2014 14:00:00"

ישנה כמות גדולה מאוד של מתגים המאפשרים קריאה וכתיבה של זמנים ותאריכים בפורמטים שונים, את כל אפשרויות הפקודה ניתן למצוא בתיעוד המערכת על ידי הרצת הפקודה: man date