ארכיון תגיות: concatonate

cat הדפסת קובץ לפלט המסך

הפקודה cat  מבצעת פעולה חשובה מאוד בייחוד לתסריטים (scripts) אך גם לפעולה שוטפת בניהול מערכות לינוקס.

על מנת להציג תוכן של קובץ לאמצעי הפלט הראשי (המסך ברב המקרים), נריץ את הפקודה cat ולאחריה שם הקובץ שברצוננו להדפיס.

לדוגמה, אם נרצה להציג את תוכנו של הקובץ: etc/hosts/ נריץ את הפקודה:

cat /etc/hosts
# Do not remove the following line, or various programs
# that require network functionality will fail.
127.0.0.1 vpsweb.rct.co.il vpsweb localhost.localdomain localhost
::1 localhost6.localdomain6 localhost6

נשים לב כי מיד לאחר הרצת הפקודה נקבל את תוכנו של הקובץ על המסך.

הערה חשובה: הרצת הפקודה cat  על קבצים גדולים מדי עלולה להאט את פעילות המערכת.