ארכיון תגיות: del

מחיקת קבצים וספריות – הפקודה rm

הפקודה rm  (קיצור של remove) מאפשרת לנו למחוק קובץ או תיקיה (או מספר קבצים ותיקיות גם יחד) ממערכת הקבצים.

הערה חשובה: למערכת ההפעלה לינוקס בהתקנת ברירת מחדל אין סל מיחזור – קובץ שנמחק לא ניתן לשחזרו.

למחיקת קובץ בודד ניתן פשוט להריץ האת הפקודה rm ולאחריה שם הקובץ לדוגמה, על מנת למחוק את הקובץ st.txt נריץ את הפקודה :

rm st.txt

לאחר מכן נישאל האם ברצוננו למחוק את הקובץ, נקיש y ונאשר על ידי לחיצת Enter:

rm st.txt
rm: remove regular file `st.txt'? y

הקובץ נמחק.

למחיקת ספריה וכל תוכנה, נריץ את הפקודה עם המתג r ולאחריו שם הספריה למשל, למחיקת הספריה origxmlsub וכל תוכנה:

rm -r origxmlsub
rm: descend into directory `origxmlsub'? y
rm: remove regular file `origxmlsub/loaded-showplaylist.xml'? y
rm: remove regular file `origxmlsub/status.xml'? y
rm: remove directory `origxmlsub'? y

שימו לב, לאחר הרצת הפקודה אנו נישאלים על ידי המערכת האם להיכנס ולמחוק את תוכן הספריה (descend into directory) לחיצה על מקש y ו-Enter תמשיך את התהליך שבו נישאל לגבי כל קובץ האם למחוק את אותו הקובץ.

במידה וברצוננו למחוק קובץ או ספריה מבלי שנצטרך לאחר כל מחיקה, נשתמש במתג f  שמוחק קובץ או ספריה ללא התערבות המשתמש:

rm -rf origxmlsub